suomi | english
60°10.5'   21°33.6'
Besökshamn 990
Sjökort sida 727
boka hamnplats

Buffalo & Verkan

Gästhamnens öppethållningstider
Vierassataman aukioloajat
Guest Harbour Open Hours

...

Under andra tider sköter restaurangen gästhamnsservicen.

Muina aikoina ravintola hoitaa vierassatamapalvelut.

At other times the restaurant handles the guest harbour service.

Välkommen! / Tervetuloa! / Welcome!

Vi förbehåller oss rätten till förändringar.